Utfodring

Dagens hundar blir alltmer känsliga och krassliga. Hudproblem och allergier är idag en vanlig orsak till att man söker veterinär för hunden. Mag- och tarmsjukdomar finns också i massor, varav en del inte tycks gå att rätta till. Organiska sjukdomar, hals- och urinvägsinfektioner blir också allt vanligare och många hundar har ingen motståndskraft.

Jag sätter stor tilltro till, att man med optimal näringstillförsel kan tillförsäkra våra hundar ett långt och friskt liv och hellre förebygga än att behöva bota sjukdom. Det är stor skillnad mellan optimal levnad och att bara hålla vid liv och det är vi själva som i stort kan styra det efter egen önskan. Ganska små, kan man tycka, banala brister i utfodringen kan utan tvekan leda till en sämre motståndskraft och att djuret blir sjukt eller krassligt förr eller senare.

I begynnelsen åt hundar(vargar) hela djur. Allt åts upp och detta gav hunden(vargen) allt den behövde. Det finns inget djur som blir överviktit eller sjukt av sin naturliga föda. Det är endast vi människor och de tamhundar vi bär ansvaret för som inte äter en naturlig föda som blir överviktiga och sjuka. För några decennier sedan började vi människor utfodra dem med sterila helfoder, och idag har många hundar till viss del vant sig, men en naturlig optimal föda för hunden är det inte.

Hur ska man då tillgodose hunden dess naturliga föda. Det är inte riktigt så enkelt som att bara ge kött och så är allt frid och fröjd. Dessutom är det stor skillnad på gräsbetande ”kött” som innehåller omega-3 och stressuppfött kött på majs och annat skräp som innehåller mycket omega-6 som ska få djuren att växa så fort som möjligt för största möjliga vinst.

På den tiden jag började föda upp hundar insåg jag att det inte fanns någon annan väg att gå än att göra egen mat till hundarna. Jag utfodrade mina hundar med en ”hemmablandning” bestående av rått kött, ben, äggulor, fullkornsvete, vegetabilisk olja, vitaminer och mineraler. På detta foder har jag utfodrat mina hundar i 15 år och fött upp 22 valpkullar med fina reslutat. Jag utfodrar fortfarande våra hundar och föder upp våra valpar på liknade sätt men har också satt mig in i näringslära på ett ännu djupare plan. Bland annat har jag förstått att ett foder som är undermåligt så att vitaminer och mineraler behöver tillsättas inte är helt ultimat. Kemiskt framställda vitaminer kan aldrig ersätta naturens egna vitaminer som finns i riktig föda. Ibland kan det till och med vara så illa att kroppen inte ens känner igen substansen den ska hantera och den kan göra mer skada än nytta. När det gäller vitamin- och mineraltillskott för människor står det på burken ”Bör inte ersätta en varierad kost”. Men när det gäller hundfoder fungerar det tydligen att ersätta riktig kost med tillsatta vitaminer och mineraler, eller?!

Vägen att gå blir att försöka efterlikna naturen så mycket som möjligt. Vi kanske inte har möjlighet att utfodra med hela djur och vi ställs också inför problemet att vi har sämre råvaror pga stressuppfödda djur och utarmade jordar. Vi måste försöka tillgodose hunden det den behöver med den verklighet vi har att tillgå. Dessutom behöver hunden precis som vi massor av matsmältningsenzymer och tarmbakterier för att få en fungerande matsmältning. Det får den med en utfodring som så mycket som möjligt likar dess naturliga föda.

När man betänker detta och tar sig en funderare på torrfoder dyker en del tankar upp. Torrfoder innehåller köttmjöl och benmjöl är helt sterila (inga bakterier) och har endast en massa tillsatta vitaminer och mineraler. Alltså de innehåller inget av vad vi kallar hundens naturliga föda.

Idag har forskare börjat prata om att torrfoder bär en stor del av skulden till allergier och mag- och tarmproblem, då det inte tillför hunden den naturliga bakterieflora den är i behov av. Hundar är skapta för att kunna gräva upp och äta ben och kött som legat nedgrävda och ruttnat en tid. Bakterierna som hunden får i sig via maten, och även jorden, håller dem friska. Förr i tiden var allergier av olika slag i princip obefintliga. Nu är de mycket vanliga hos våra hundar.

För att få uppfattning om proteinets kvalitet kan man ha god vägledning av att få veta dess biologiska värde. Detta anger i procent hur väl ett protein överenststämmer med hundens behov. Ägg har det högsta värdet, som ligger på 100. Därefter kommer kött av god kvalitet, fisk och mjölk, som alla har ett biologiskt värde på 85-95. Ju högre det biologiska värdet är, desto bättre tillgodogör sig hunden proteinet, vilket innebär att man heller inte behöver ge så stora mängder.

Köttmjöl som ingår i helfoder har vanligen ett mycket lägre biologiskt värde. Hos vissa köttmjöl är inte detta värde högre än omkring 40, vilket innebär att en stor del består av sådana produkter, som kan utgöra en belastning på hundens organ. I TV4:s program kalla fakta redogjordes att endast 5 % av råvaran bestod av kött. Resten var ben och rena skräpet. Men ingenting går till spillo.

Att utfodra med riktigt kött och grönsaker är lite dyrare men kan det göra att man slipper en massa problem, sjukdomar och veterinärbesök, för att inte tala om det lidande det orsakar hunden, är det för mig helt enkelt inget alternativ. Självklart ska hunden äta det den är gjord för och självklart vet naturen vad som är bäst.

Köper du en hund från oss ska du vara medveten om att din hund inte kommer att levereras med ett helfoder (torrfoder) utan den kommer vara uppfödd på och äta riktig mat.