GDPR

I Kennel New Era ingår:

  • Kennelverksamhet med försäljning av valpar
  • Kursverksamhet

Kennel New Era upprättar ett kundnummer för varje person/org/företag vid köp. Med personuppgifter menas information som kan kopplas till en specifik människa (t.ex. kundnr, namn, adress, telefonnummer mm). Uppgifterna används för att New Era ska kunna upprätta fakturaunderlag samt för att kunna fakturera och faller därmed under bokföringslagen.

Kopia på fakturaunderlag och faktura sparas av New Era.

Du som har en önskan att skrivas upp på så kallad ”intresselista” när kenneln förväntas få valpar, eller för en framtida planerad kull, blir uppskriven med ditt namn, adress, telefonnummer, e-post och ev. information som, t.ex. ”har haft hund tidigare”, ”vid ev köp önskas tikvalp” etc. Intresselistan innebär inte någon bindning till köp eller försäljning.

 Vid köp av valp/hund, foderhund, leasing, bibehållen avelsrätt skrivs avsett avtal enl. SKK (Svenska Kennel Klubben). På respektive avtal noteras också personnummer utöver namn, adress, telefonnummer och e-post.

Kopia på avtal sparas av New Era’s kennel.

 Bilder/foton på personer som finns på hemsidan är publicerade i samtycke och godkännande från respektive.